Ομογενείς

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας σε συνδυασμό με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας προσφέρει φροντιστηριακή υποστήριξη με ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σε Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 
Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών, συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη φυσική παρουσία στην αίθουσα.