Η «Πυξοίδα», με εκπαιδευτική και παιδαγωγική ισχύ, αλλά και επίγνωση των αναγκών των σύγχρονων παιδιών, τους παρέχει καθημερινή στήριξη.

 

Η αγάπη μας για κάθε μαθητή ενισχύεται με την υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας και την πολυετή πείρα των καταρτισμένων εκπαιδευτικών μας.

 

Επίσης, το άρτια οργανωμένο σύστημα της προετοιμασίας, ο σωστός προγραμματισμός, σε συνδυασμό με ομοιογενή τμήματα, εκπληρώνουν κάθε προϋπόθεση για την επιτυχία των μαθητών μας.