Β' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

(Προσανατολισμού & Άλγεβρα)

Μαθηματικά (Γ'Λυκείου)

Φυσική

Χημεία

Έκθεση

Λογοτεχνία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

2+2

1

4

2

2

1

14

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες Εβδομαδιαίως

4

1

2

1

1

2

11

Βασικά Μαθήματα

Αρχαία

Λογοτεχνία

Έκθεση

Ιστορία (Γ'Λυκείου)

 Κοινωνιολογία (Γ'Λυκείου)

'Αλγεβρα

 

 

Σύνολο Ωρών:  

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σπουδών Υγείας

Βασικά Μαθήματα

 

Έκθεση

Λογοτεχνία

Μαθηματικά

(Προσανατολισμού & Άλγεβρα)

Μαθηματικά (Γ'Λυκείου)

Α.Ε.Π.Π.(Γ'Λυκείου)

Α.Ο.Θ.(Γ'Λυκείου)

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

 

2

1

2+2

1

2

2

12

Βασικά Μαθήματα

 

Έκθεση

Λογοτεχνία

Φυσική

Χημεία

Βιολογία(Γ'Λυκείου)

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

 

2

1

4

2

2

11