Β' Γυμνασίου

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Αρχαία

Έκθεση

Φυσική

Χημεία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

 2 

2

2

2

1

9