Απόφοιτοι

Θετικών Σπουδών

Βασικά Μαθήματα

Έκθεση

Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

 

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

2

1

5

4

3

15

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Βασικά Μαθήματα

Αρχαία

Ιστορία

Έκθεση 

Κοινωνιολογία

Λογοτεχνία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

5

3

2

3

1

14

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Α.Ε.Π.Π.

Έκθεση

Α.Ο.Θ.

Λογοτεχνία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

5

3

2

3

1

14

Σπουδών Υγείας

Βασικά Μαθήματα

Έκθεση

Λογοτεχνία

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

 

2

1

4

3

4

14

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019 pixoida.gr - Designed by doumaria