Α' Λυκείου

Βασικά Μαθήματα

'Αλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Έκθεση 

 

Μαθήματα Επιλογής

Αρχαία

Χημεία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

2

2

2

2

Ώρες Εβδομαδιαίως

2

2

12

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019 pixoida.gr - Designed by doumaria